Personeelsfeest sint-nicolaas
1. Private levenssfeer

Voor “Personeelsfeest met Sinterklaas”  is de eer-biediging van uw private levenssfeer een prioriteit. 
Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van “Personeelsfeest met Sinterklaas” als mede van product- of dienstaanbiedingen die uw belang-stelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee in-stemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met “Personeelsfeest met Sinterklaas” opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan “Personeelsfeest met Sinterklaas” op het e-mail adres 
U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar 
U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres : 

Commissie voor Bescherming van
de Private Levenssfeer
Poelaertplein 3
1000 Brussel (België)
www.robinsonlist.be

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, auto-matisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpagina. 

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past “Personeelsfeest met Sinterklaas” strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en ver-spreiden van de gegevens die u ons overmaakt. 
sinterklaas mijter
2. Intellectuele eigendom 


© 1993 www.PersooneelsfeestMetSinterklaas.com

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendoms-recht.
Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website worden geplaatst. Deze website bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn
aan een copyright van derden.  

Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.


3. Aansprakelijkheid


Onderhavige site werd met de grootste zorg ont-wikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. “Personeelsfeest met Sinterklaas” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan. 

“Personeelsfeest met Sinterklaas” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van “Personeelsfeest met Sinterklaas” of waarnaar de site van “Personeelsfeest met Sinterklaas” een link voorziet.

Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.